RADIJATOR LAK - ULJANA BOJA ZA RADIJATORE

9,00 KM

RADIJATOR LAK se koristi za dekorativnu zaštitu radijatora i sličnih metalnih površina. Izrađen je na bazi alkidnih smola, organskih i neorganskih pigmenata, rastvarača i aditiva za otpornost na temperaturu.