JUBIZOL EPS F - W0 Bijeli fasadni EPS bez preklopa

Ploča od ekspandiranog polistirena (EPS) za toplotnu izolaciju fasada. Upotrebljava se u novogradnjama kao i u sanaciji svih vrsta fasadnih zidova. Predstavlja ekonomičnu toplotnu zaštitu vanjskih zidova.

Karakteristike

 • odličan toplotni izolator;
 • mala vodoupojnost;
 • postojan i trajan;
 • propustan za paru;
 • dobre mehaničke osobine pri maloj masi;
 • smanjuje mogućnost nastanka površinske kondenzacije na unutrašnjoj strani zidova;
 • neškodiv za okoliš.

Prednosti kod ugradnje

 • odličan prihvat na ljepila i mortove;
 • dimenzijski stabilan;
 • ne nadražuje kožu i ne mrvi se;
 • jednostavan za ugradnju.