Hidrozol Elastik Elastična hidroizolacijska masa

HIDROZOL ELASTIK je suha industrijsko pripremljena malterskaa smjesa, izrađena na osnovi cementa, kvarcnih punila i organskih dodataka; upotrebljava se za izradu elastične hidroizolacijske zaštite (pozitivni i negativni pritisak vode) vanjskih i unutrašnjih horizontalnih te vertikalnih betonskih i cementnih površina prije ugradnje keramičkih obloga u kupatilima, na balkonima, terasama i bazenima;

Karakteristike

  • izjava o primjenjivosti upotrebe na mjestima u kontaktu s pitkom vodom;
  • zadovoljava zahtjeve kod objekata za skupljanje i skladištenje pitke vode;
  • elastičan i dugotrajna hidroizolacijske zaštita;
  • odličan prihvat na podlogu (i na staru keramiku);
  • sprečava degradaciju betona;
  • zaštita od pozitivnog i negativnog pritiska vode;
  • učinkovito štiti dijelove objekata od prodora vlage iz tla;
  • za zahtjevne površine;
  • niska propusnost za Radon, što osigurava proturadonsku zaštitu građevinskih objekata;
  • sive boje.