Hidrozol Classic Hidroizolacijska masa

HIDROZOL Classic je suha industrijsko pripremljena malterska smjesa, izrađena na osnovi cementa, kvarcnih punila i organskih dodataka; upotrebljava  se za izradu hidroizolacijske zaštite vanjskih  i unutrašnjih horizontalnih podnih te vertikalnih betonskih i cementnih površina kao npr. vodeni rezervoari, kanalizacijski sistemi, podzidi, itd.

Karakteristike

 • izjava o primjenjivosti upotrebe na mjestima u kontaktu s pitkom vodom;
 • zadovoljava zahtjeve kod objekata za skupljanje, skladištenje i pripremu pitke vode;
 • niska propusnost za Radon, što osigurava proturadonsku zaštitu građevinskih objekata;
 • odlično zaptivanje;
 • dobar prihvat na podlogu;
 • zaštita od pozitivnog i negativnog pritiska vode;
 • sprečava degradaciju betona;
 • moguće bojenje i nanošenja ostalih dekorativnih tehnika;
 • učinkovito štiti dijelove objekata od prodora vlage iz tla;
 • za nezahtjevne površine;
 • sive boje.